pexels-photo-268362

Naftno-rudarski projekti

Izrađujemo naftno-rudarske projekte sukladno relevantnim propisima u Republici Hrvatskoj:

 • idejni projekt
 • projekt razrade i eksploatacije
 • dopunski projekt razrade i eksploatacije
 • projekt izrade bušotine
 • pojednostavljeni projekt.
IMG_0304

Izrada bušotina

Rukovodimo procesom upravljanja i nadzora tijekom izrade bušotina:

 • upravljanje izvođenja naftno-rudarskih radova
 • nadzor izrade bušotina
 • upravljanje bušotinskim servisima.
IMG_0261

Upravljanje rizicima

Pružamo usluge upravljanja rizicima i izvanrednim situacijama tijekom izrade bušotina:

 • kontrola tlaka u bušotini
 • primjena mjera zaštite za rad u opasnim uvjetima
 • upravljanje kriznim situacijama – MEM (Major Emergence Management)
dawn-drill-dusk-70362

Tehnologija izrade bušotine

Pružamo usluge u području naftnog inženjerstva koje se odnose na izradu i opremanje bušotina:

 • odabir i upravljanje bušaćim postrojenjem
 • isplaka
 • sastav bušaćeg alata i hidraulika
 • tehnologija usmjerenog bušenja
 • elektrokarotažna mjerenja
 • dizajn i ugradnja kolona zaštitnih cijevi
 • cementacije i stimulacije
 • perforiranje
 • opremanje
 • ispitivanje bušotina na kopnu i moru
IMG_0019

Zaštita na radu i zaštita okoliša

Izrada elaborata o zaštiti okoliša te studija utjecaja na okoliš naftno-rudarskih zahvata te:

 • primjena mjera zaštita na radu u uvjetima opasnih plinova i eksplozivne atmosfere
 • zaštita okoliša, sprečavanje onečišćenja i zbrinjavanje otpada
IMG_0319

Edukacija

Usluge savjetovanja i edukacije u području naftnog inženjerstva:

 • recenzije projekata
 • međunarodne recenzije obrazovnih materijala
 • tehničko savjetovanje